Cykl CODE

Zapoczątkowany w 2023.

Przewodni temat cyklu CODE stanowi metaforyczne przyrównanie psychologii człowieka do świata wirtualnego.

Charakterystycznym elementem dla serii prac jest kod binarny ukazany na obrazach, przedstawiony w różnych formach. Czasem są to zera i jedynki, w innym przypadku są to zamalowane figury geometryczne lub jedynie ich kontury.

Artystka przyrównuje różna zjawiska psychologiczne oraz ludzkie problemy do kodów odpowiedzi http, czasem dodatkowo tworząc własne komunikaty i hasła.

___

Często nie jesteśmy świadomi wielu naszych programów, które rzutują na całe życie, naszych lęków, blokad czy skali naszego potencjału.

Odkrywając te elementy przełamujemy schemat dotychczasowych decyzji, zaczynamy rozumieć co dotąd nami kierowało i coraz bardziej świadomie kreować nasze życie.

Shopping Cart